ליווי וייעוץ פיננסי לעסקים וחברות

האם אתה יודע מה הנטו האמיתי שלך ?

ליווי פיננסי מכיל מספר רב של נושאים אשר העיקריים שבהם מפורטים כדלקמן:

1.ניהול תזרים המזומנים באופן שוטף –כולל מעקב שוטף אחר תזרים המזומנים, תחזית תזרים המזומנים ובעיקר ניתוח של תזרים המזומנים והבנתו שכן אם יש יתרה פנויה בחשבון הבנק חשוב להבין מה מקורה. אם לדוגמה מקור היתרה הפנויה הוא הלוואה אשר התקבלה או מקדמה מלקוח (או דחיית תשלום לספקים או לרשויות וכו’) המשמעות היא שהכסף שיש לעסק אינו תוצאה של הרווח השוטף אלא תוצאה של החלטות פיננסיות וניהוליות בהתאם להתפתחויות בשטח. יועץ פיננסי יבחן את כל המרכיבים ויקבל החלטות באופן אחראי ולא ככיבוי שרפות. יש לצפות את התזרים לתקופה קצרה ובינונית ולהבין את המחזוריות של תזרים המזומנים.

ניהול תזרים המזומנים מתנהל בעולם של אי וודאות שכן אין וודאות לגבי מועד קבלת הכספים מאת הלקוחות (לא כל הלקוחות משלמים ע”פ ההסכם שנחתם עימם – במגוון רחב של הסברים כגון המנכ”ל בחו”ל, הגזבר חולה וכיו”ב) ולצערנו לעתים אין וודאות אף לגבי הסכום המתקבל, יחד עם זאת יש להפגין אחריות מול הבנקים ובעת קרות המקרה, יש להיות ערוך מול הבנק עם גיבוי מימוני. לחלופין, יש לעדכן את הבנק מראש על פער תזרימי שצפוי לתקופה קצרה עם הסבר לכך (עליה בפעילות, לקוח מהותי שהודיע מבעוד מועד על דחיית תשלום וכן הלאה) וזאת על מנת ליצור אמון עם הבנקאים. אם הבנק מחליט לתת אשראי זמני, חשוב מאוד לעמוד בסיכום ולהחזיר את האשראי הזמני במועד שנקבע.

 יועץ פיננסי יכין תחזית תזרים מזומנים גם לתקופות ארוכות יותר ואז ניתן לראות מראש לאן הספינה שטה ולהכין תכנית פעולה מימונית מבעוד מועד כדי לתת מענה לבעיות צפויות בתזרים המזומנים. יתכן שבתכנית הזו יבחין יועץ הפיננסי כי יהיה נכון בעוד שנה לגייס אשראי ואז תהיה תקופת חפיפה קצרה עם הלוואות קיימות (או להציע פתרונות מימון אחרים כגון אשראי בנקאי, הלוואה בערבות המדינה, הלוואה מקרנות ייעודיות וכן הלאה והלוואת משכנתא).

  1. ניתוח מעמיק של דו”ח רווח והפסד באופן שוטף – היועץ הפיננסי קורא את הדוח בצורה שונה מאשר הבעלים/מנכ”ל ומוסיף ערך בדבר הבנה מהו הרווח האמיתי לתקופה הנבחנת. לדוגמה, אם הדוח מציג רווח של 30 אלף ש”ח לחודש ולעסק יש שתי פעילויות שונות אך אין הפרדה בדוח, היועץ הפיננסי יבחן כל פעילות בנפרד כדי לבחון מי מהן רווחית יותר ומי מהן רווחית פחות ובהתאם לכך, יכול הבעלים לקבל החלטות בדבר המשך ההתנהלות והיכן להשקיע. דוגמה נוספת – הרווח המוצג אינו כולל הוצאות שונות שיש לקחת בחשבון כגון ריבית רבעונית, הפרשה לחופשה. יתרה מכך לעיתים יש עונתיות וחיובים חד פעמיים שיש להתחשב בהם.
  2. פתרונות מימון – היועץ הפיננסי בוחן את הצורך בקבלת אשראי בנקאי והלוואות בערבות המדינה וכדומה, בוחן את יכולת ההחזר של העסק ורואה ראיה רחבה יותר מאשר הצורך המיידי בכסף. מעבר לסכום המבוקש יבחן היועץ הפיננסי את מבנה האשראי של החברה וימליץ על תמהיל אשראי אופטימלי רלוונטי לעסק.
  3. אבחון פיננסי – בכל ליווי פיננסי צריך להבין מהי נקודת המוצא הפיננסית – “תמונת מצב פיננסית” (בשונה מתמונת מצב חשבונאית). האבחון כולל ניתוח רווחיות העסק ומגמות ברווחיות זו, קביעת כושר ההחזר של העסק, ריכוז כל נכסי והתחייבויות העסק (כולל כאלו המורכבים למדידה וקשים להשגה) ועוד. מאבחון פיננסי זה תוכן תוכנית עבודה להמשך התהליך.
WhatsApp chat
דילוג לתוכן