שאלות תשובות

האם אתה יודע מה הנטו האמיתי שלך ?

כאשר אוספים את הנתונים החשבונאיים באופן מסודר ושיטתי ניתן להכין דו”ח פיננסי באופן שוטף המשקף את מצבו של העסק בנקודת זמן ספציפית תוך השוואה לתקופות קודמות ובחינת המגמות העולות מכך.

התשובה היא כמובן תלוי. יש מספר פרמטרים המשפיעים על החלטה זו אבל הדבר החשוב טרם קבלת ההלוואה הוא בחינת הצרכים והסיבות לכך. אחרי שנושאים אלו הובהרו ניתן לקבל החלטה בדבר קבלת ההלוואה ולדייק את סכומה.

תזרים המזומנים החודשי והרווח החודשי אינם מקבילים ממספר סיבות בין היתר מכל שהרישום החשבונאי בדבר בכנסות והוצאות אינו קשור באופן ישיר לזרימת הכסף אל הארגון ומחוץ לארגון. ישנן תנועות תזרימיות שהן קשורות בקבלת ופירעון הלוואות או הקשורות לרכישה ומכירת נכסים אשר אינן באות לידי ביטוי באופן ישיר בתוצאות הפעילות.

לכל עסק מבנה אשראי ייחודי לו. מבנה זה תלוי ברמת האשראי אשר העסק נותן ללקוחותיו, רמת האשראי אשר העסק מקבל מספקיו, רמת הרווחיות המייצגת של העסק, החזר ההלוואות החודשי, מדיניות ההשקעות של העסק ועוד.

אם לעסק יש הכנסות זהות בחודשים שונים אין פירוש הדבר שהרווח יהיה זהה. לכל חודש יש את המאפיינים שלו (ריבית רבעונית, עמלת הקצאת אשראי, תשלום הבראה במשכורת חודש יולי וכיוצ’) ובנוסף יתכן מצב שבחודש אחד מדווחות הכנסות שההוצאות בגינן דווחו בחודש אחר.

במקרים כאלה סביר מאוד להניח שגם יתר הבנקים יסרבו.

במצב שכזה, צריך לעצור ולפנות לייעוץ אובייקטיבי אשר ינתח את מהות הבעיה, יציע חלופות פתרון ויגבש את הבקשה בצורה מקצועית.

ראשית אישור עקרוני זאת התחייבות הבנק להענקת מסגרת אשראי ללקוח.

במקרים כאלה יכול להיות שאינך מתאים לגובה האשראי המבוקש ושילוב של ערב תומך יכול לסייע מול מאשר הבקשה.

יש לזכור כי גם מאשר הבקשה הוא דמות שניתן להסביר לעומק את המקרה ולפעמים ניתן לשכנע אותו באישור הבקשה.

בפגישת ייעוץ מקיפה ינותחו האישורים אשר התקבלו מהבנקים השונים וכתוצאה מכך תוכלו לגבש דעה מקצועית ובחירה נבונה של תמהיל משכנתא המותאם לפרופיל הפיננסי שלך.

במצב כזה כאשר אין ברשותך את ה- 100,000 ₪ שהמדינה הגדירה כמינימום הון עצמי ניתן למשכן נכס של הורים בכדי להשיג את ההון ולחלופין ניתן לגייס את ההון בהלוואה, אך אסור לציין לבנק שזה למטרת הון עצמי (ריהוט, טיול וכו’).

רצוי ואף חשוב לזמן שמאי מטעם הבנק לנכס עוד לפני שחותמים על הסכם רכישה.

בדיקת שמאי תציף את הבעיות עוד לפני שחותמים על ההסכם ובכך ניתן למזער את רוע הגזרה.

במידה וההסכם כבר נחתם ניתן לפנות לשמאי ולנסות לשכנע אותו על ידי עסקאות שנעשו באזור כי המחיר עליו חתמו בהסכם סביר.

החזר מס יכול לקבל נישום אשר שילם מס ביתר ,

כלומר ,אדם אשר לא שילם מס במהלך שנת המס לא יכול לקבל החזר מס.

הסיבות לתשלום מס ביתר הן רבות כגון :

טעות בתלוש השכר , הטבות מס ( זיכויים , ניכויים ופטורים ) שלא נוצלו במהלך השנה , אישור על נכות בכפוף לסעיף 9(5)  שהתקבלה רטרואקטיבית לאחר שנת המס .

כל אדם יכול להגיש בקשה להחזר מס עבור עצמו , אבל הדבר אינו מומלץ .

אי מילוי נכון של הדוח השנתי עפ”י פקודת מס הכנסה ודרישות החוק עלול לגרום לנזק כלכלי משמעותי ומומלץ להסתייע בבעל מקצוע רו”ח / יועץ מס הבקיאים ברזי החוק ויודעים להגיע לניצול מקסימלי של הטבות המס המגיעות בחוק

הורה אשר חי בנפרד מילדיו ומשתתף בכלכלת ילדיו בכפוף להוכחת לפס”ד מבית משפט או רבנות והוכחת תשלום זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת. את הטבת נקודת הזיכוי ניתן לקבל עד הגיע הילד שמלאו 18 שנה.

במידה ויש יש נטול יכול ואישור רפואי מתאים ע”י רופא מומחה ,

ניתן לקבל זיכוי ממס בהתאם אחת משתי האופציות:

  1. שתי נקודות זיכוי.
  2. במידה והילד נמצא במוסד :

זיכוי בגובה 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי.

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול.

WhatsApp chat
דילוג לתוכן