מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא

בידקו במחשבון איזו משכנתא מתאימה לכם?

מחשבון משכנתא מסייע בחישוב החזר משכנתא ומאפשר לחשב את גובה ההחזר החודשי לפי סכום המשכנתא הרצוי.

מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא – מה ייחודו? אחד הכלים החשובים שמסייעים בתהליך קבלת משכנתא הינו מחשבון משכנתא. היות וקיימים משתנים שונים שיכולים להשפיע על החזר המשכנתא (שינוי במדד המחירים לצרכן, שינוי ריבית הפריים, שינוי עוגנים וכו') אנו נעזרים במחשבון משכנתא.

כיום ישנם מספר מחשבוני משכנתא ברשת האינטרנט חלקם בתשלום וחלקם חינמים.

ייחודו של מחשבון המשכנתא הוא ביכולתו לשקף את התפתחות החזר המשכנתא החודשי ומהווה למעשה תחזית לגבי התפתחות המשכנתא, יתרתה וההחזר החודשי. כל מי שנעזר במחשבון זה יכול לקבל תחזית מדויקת בהתאם לקיבוע הפרמטרים על פי תחזיותיו – לדוגמא מה קצב המדד השנתי (רלוונטי למסלולים צמודי מדד), תחזית לריבית אשר תשרור 5 שנים לאחר קבלת המשכנתא (רלוונטי למסלול הריבית המשתנה כל 5 שנים) תחזית שינוי ריבית הפריים (רלוונטי למסלול הפריים). יכולה להיות שונות בהתפתחות המשכנתא באותו תמהיל אולם המחשבון ישקף בדיוק את התפתחות המשכנתא בהתאם לפרמטרים שהוגדרו בו.

תחת אותם הנחות ובתמהיל משכנתא שונה – יפיק מחשבון המשכנתא לוח סילוקין שונה

וזה בעצם ייעודו של מחשבון המשכנתא – מתן יכולת ניהול סיכונים ללווה.

לדוגמא, בפגישת יעוץ עם לקוח מוצגים ללקוח מספר תמהילים בהנחות מסוימות לגבי שינויים עתידיים במדד ובריבית. כחלק מפגישת היעוץ מותאם תמהיל משכנתא ספציפי ללקוח. בניתוח התמהיל נערך חישוב לגבי אומדן הריבית והפרשי ההצמדה (לאורך כל תקופת המשכנתא ואף לתקופה חלקית) ובכך מבין הלקוח את כדאיות התמהילים השונים עבורו. השימוש במחשבון משכנתא מהווה יתרון יחסי בהשוואה לפגישת משכנתא מול פקיד המשכנתאות בבנק בשל העובדה שניתן לערוך אינסוף תחזיות בשקיפות מלאה ובהנגשה ללקוח.

לסיכום – בבחינת המשכנתא יש מספר פרמטרים אשר ניתן באמצעותם לקבל החלטה בדבר טיב המשכנתא ומידת התאמתה ללקוח. מחשבון משכנתא הוא כלי חשוב בבחינה אובייקטיבית זו.

WhatsApp chat
דילוג לתוכן