ליווי פיננסי לעסקים

ניהול תזרים המזומנים באופן שוטף – ניתוח של תזרים המזומנים והבנתו שכן אם יש יתרה פנויה בחשבון הבנק חשוב להבין מה מקורה.

אם לדוגמה מקור היתרה הפנויה הוא הלוואה שהתקבלה או מקדמה מלקוח או דחיית תשלום לספקים או רשויות המשמעות היא שהכסף שיש לעסק אינו תוצאה של הרווח השוטף אלא תוצאה של החלטות פיננסיות וניהוליות בהתאם להתפתחויות בשטח.

מה כולל ליווי פיננסי?

יועץ פיננסי יבחן את כל המרכיבים ויקבל החלטות באופן אחראי ולא ככיבוי שרפות. יש לצפות את התזרים לתקופה קצרה ובינונית ולהבין את המחזוריות של תזרים המזומנים.

ניהול תזרים המזומנים מתנהל בעולם של אי וודאות שכן אין וודאות לגבי מועד קבלת הכספים מאת הלקוחות (לא כל הלקוחות משלמים ע"פ ההסכם שנחתם עימם – במגוון רחב של הסברים כגון המנכ"ל בחו"ל, הגזבר חולה וכיו"ב) ולצערנו לעתים אף לגבי הסכום המתקבל, יחד עם זאת יש להפגין אחריות מול הבנקים ובעת קרות המקרה, יש להיות ערוך מול הבנק עם גיבוי.

לחלופין, יש לעדכן את הבנק מראש על פער תזרימי שצפוי לתקופה קצרה עם הסבר  לכך (עליה בפעילות, לקוח מהותי שהודיע מבעוד מועד על דחיית תשלום וכן הלאה) וזאת על מנת ליצור אמון עם הבנקאים.

אם הבנק מחליט לתת אשראי זמני, חשוב מאוד לעמוד בסיכום ולהחזיר את האשראי הזמני במועד שנקבע. יועץ פיננסי יכין תחזית תזרים מזומנים גם לתקופות ארוכות יותר ואז ניתן לראות מראש לאן הספינה שטה ולהכין תכנית פעולה ממונית מבעוד מועד כדי לתת מענה לבעיות בתזרים המזומנים.

יתכן שבתכנית הזו תבחין חברת הייעוץ פיננסי כי יהיה נכון בעוד שנה לגייס אשראי ואז תהיה תקופת חפיפה קצרה עם הלוואות קיימות (או להציע פתרונות מימון אחרים כגון אשראי בנקאי, הלוואות בערבות המדינה, הלוואות מקרנות ייעודיות וכן הלאה והלוואות משכנתא).

מהו ליווי פיננסי?

  1. ניתוח מעמיק של דוח רווח והפסד  – היועץ הפיננסי קורא את הדוח בצורה שונה מאשר הבעלים/מנכ"ל ומוסיף ערך בדבר הבנה מהו הרווח האמיתי לתקופה הנבחנת. לדוגמה, אם הדוח מציג רווח של 30 אלף ש"ח לחודש ולעסק יש שתי פעילויות שונות אך אין הפרדה בדוח, היועץ הפיננסי יבחן כל פעילות בנפרד כדי לבחון מי מהן רווחית יותר ומי מהן רווחית פחות ובהתאם לכך, יכול הבעלים לקבל החלטות בדבר המשך ההתנהלות והיכן להשקיע. דוגמה נוספת-הרווח המוצג אינו כולל הוצאות שונות שיש לקחת בחשבון כגון ריבית רבעונית, הפרשה לחופשה.  יתרה מכך לעיתים יש עונתיות וחיובים חד פעמיים שיש להתחשב בהם.
  2. פתרונות מימון – היועץ הפיננסי בוחן את הצורך בקבלת אשראי בנקאי והלוואות בערבות המדינה וכדומה, בוחן את יכולת ההחזר של העסק ורואה ראיה רחבה יותר מאשר הצורך המיידי בכסף. מעבר לסכום המבוקש יבחן היועץ הפיננסי את מבנה האשראי של החברה וימליץ על תמהיל אשראי אופטימלי רלוונטי לעסק.

 

   תחומי התמחות

      – ייעוץ פיננסי פרטי
      – ייעוץ כלכלי לפרטיים
      – ייעוץ עסקי
      – יועץ פיננסי מומלץ

WhatsApp chat
דילוג לתוכן