מיחזור משכנתא

מיחזור משכנתא הינו תהליך שבו מסלקים משכנתא קיימת ע”י לקיחת משכנתה חדשה בתנאים טובים יותר

צעד זה נעשה לרוב כאשר הריבית במשק יורדת בהשוואה לריבית שהייתה במועד נטילת המשכנתא

האם משתלם לנו למחזר את המשכנתה?

מיחזור משכנתא הינו תהליך שבו מסלקים משכנתא קיימת ע”י לקיחת משכנתה חדשה בתנאים טובים יותר

צעד זה נעשה לרוב כאשר הריבית במשק יורדת בהשוואה לריבית שהייתה במועד נטילת המשכנתא

הסיבות העיקריות שבגינן נרצה למחזר את המשכנתה הם:

* הקטנת התשלום החודשי של המשכנתא הקיימת
* צמצום מספר השנים שנותרו למשכנתא הקיימת

גיוס כסף גדול מתוך המשכנתה

וכל זה תוך ניצול מרבי של ירידת הריביות במשק על מנת לקבע ריבית משכנתה חדשה.

מיחזור משכנתא בכל מחיר ?

על מנת לחשב את הכדאיות הכלכלית ממחזור המשכנתה יש לבחון כמה פרמטרים

בשלב הראשוני, חברתנו תתאים את גובה הריבית המשולמת כיום לעומת גובה הריבית שתשולם במשכנתה החדשה
יש לבדוק בשלב השני האם קיימת עמלת פירעון מוקדם במשכנתא הקיימת. במידה וקיימת עמלת.
פירעון מוקדם, על הלווים לדעת את גובה העמלה בכדי לחשב את כדאיות המחזור. עמלת הפירעון המוקדם
מחולקת למספר חלקים

1. עמלת אי הודעה : על הלווה להודיע לבנק לפחות עשרה ימים לפני מועד סילוק המשכנתא, במידה
והלווה אינו מודיע, עליו לשלם עמלה בגובה 0.1% מגובה המשכנתא הנפרעת

2.עמלת פיצוי מדד : במקרה שבו נפרעת משכנתא אשר צמודה למדד המחירים לצרכן, בתאריכים 1-15
לחודש, הלווה ישלם את מחצית המדד הממוצע של 12 החודשים האחרונים.

3. עמלה תפעולית : עמלה בגובה עשרות שקלים שמשתנה מבנק לבנק (ניתן להמנע ממנה על ידי הודעה מראש)

4. עמלת הפרשי היוון : עמלת הפרשי ההיוון הינה העמלה המשמעותית ביותר בחישוב כדאיות מחזור
המשכנתא, עמלת הפרשי ההיוון בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן, העמלה מפצה את הבנק
במידה והריבית הממוצעת כיום לאותה תקופה, עפ”י פרסום של בנק ישראל נמוכה יותר מהריבית
המשולמת במשכנתה הקיימת עמלה זאת יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

 

החברה המובילה בארץ בייעוץ משכנתאות ופיננסים

בשלב הראשוני, חברתנו תתאים את גובה הריבית המשולמת כיום לעומת גובה הריבית שתשולם במשכנתה החדשה
יש לבדוק בשלב השני האם קיימת עמלת פירעון מוקדם במשכנתא הקיימת. במידה וקיימת עמלת.
פירעון מוקדם, על הלווים לדעת את גובה העמלה בכדי לחשב את כדאיות המחזור. עמלת הפירעון המוקדם
מחולקת למספר חלקים

1. עמלת אי הודעה : על הלווה להודיע לבנק לפחות עשרה ימים לפני מועד סילוק המשכנתא, במידה
והלווה אינו מודיע, עליו לשלם עמלה בגובה 0.1% מגובה המשכנתא הנפרעת

2.עמלת פיצוי מדד : במקרה שבו נפרעת משכנתא אשר צמודה למדד המחירים לצרכן, בתאריכים 1-15
לחודש, הלווה ישלם את מחצית המדד הממוצע של 12 החודשים האחרונים.

3. עמלה תפעולית : עמלה בגובה עשרות שקלים שמשתנה מבנק לבנק (ניתן להמנע ממנה על ידי הודעה מראש)

4. עמלת הפרשי היוון : עמלת הפרשי ההיוון הינה העמלה המשמעותית ביותר בחישוב כדאיות מחזור
המשכנתא, עמלת הפרשי ההיוון בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן, העמלה מפצה את הבנק
במידה והריבית הממוצעת כיום לאותה תקופה, עפ”י פרסום של בנק ישראל נמוכה יותר מהריבית
המשולמת במשכנתה הקיימת עמלה זאת יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

החברה המובילה בארץ בייעוץ משכנתאות ופיננסים

WhatsApp chat
דילוג לתוכן